Rondleiding door het rouwcentrum door Lieke, bekijk het hier.

Spierings Uitvaart

Ons rouwcentrum,

r u i m t e   v o o r   p e r s o o n l ij k   a f s c h e i d .

Voorafgaand aan het opbaren wordt de laatste verzorging van de overledene uitgevoerd. Als u er prijs op stelt kunt u bij de verzorging, het wassen en het kleden aanwezig zijn of dat zelf doen. Door nabestaanden wordt dat meestal positief ervaren, hetgeen bijdraagt aan de verwerking van het verlies.

Het opbaren van een overledene kan in ons rouwcentrum aan de Postelstraat 31 5705 AS in Helmond.

Van dit rouwcentrum krijgt elke nabestaande ‘n sleutel zodat iedereen  24/7 toegang heeft tot zijn dierbare.

Bekijk hieronder in de video de foto’s [met geluid] van ons mortuarium.

Naar diensten