Rondleiding door het rouwcentrum door Lieke, bekijk het hier.

Na de uitvaart

Rouwverwerking begint op het moment dat er een afscheid in zicht komt. Wij spreken hier met opzet over een afscheid omdat elk afscheid in grote lijnen vergelijkbare reacties teweeg brengt. Het verhuizen naar een andere streek, een echtscheiding of een sterfgeval zijn op zo’n moment heel erg vergelijkbaar. Een ziekbed, voorafgaand aan het overlijden, biedt de mogelijkheid om de eerste aanzet tot een rouwverwerking samen door te leven. Voorwaarde is dan wel dat het naderende overlijden bespreekbaar is.

Een uitvaartverzorger heeft hier de taak om de eerste begeleiding te bieden in dit proces. In de periode na de uitvaart kunnen de dankbetuigingen worden geschreven en verzonden. Het is gebruikelijk dat de dankbetuigingen verzonden worden tussen de vierde en de zesde week na het overlijden. Maak gebruik van deze periode; totdat de dankbetuigingen zijn verzonden blijft de uitvaart voor iedereen bespreekbaar. U kunt erover beginnen als u daar behoefte aan hebt. Nadat de dankbetuigingen verzonden zijn is, voor de buitenstaanders, de uitvaart afgewerkt. Een gesprek over dit verlies is moeilijk op gang te brengen wanneer men geen ingang meer heeft om over dit onderwerp te beginnen.

De emotionele duur van het rouwproces is onbepaald. De tijdsduur van de rouwperiode is afhankelijk van de direct betrokkenen. Na het eerste jaar zijn, in veel gevallen, de scherpste kantjes van de pijn afgesleten. Dat wil niet zeggen dat de overledene na deze periode is vergeten maar dat het verlies een  plaats heeft gekregen in dagelijkse leven.

Rouwen is heel persoonlijk en doet pijn, voor ieder verschillend. Rouwen wordt van binnenuit gedaan. Wat voor de een heilzaam kan is, kan door de ander helemaal anders ervaren worden.

Na de uitvaart zal voor de meesten in de omgeving van de overledene het ‘gewone’ leven weer doorgaan. Voor de directe nabestaanden is het gewone leven definitief en onomkeerbaar veranderd. Men zal gedwongen geconfronteerd worden met sociale leegten en een rouwproces. En toch zal in veel gevallen er vlak na de uitvaart een appartement, kamer of huis moeten worden ontruimd.

Voor hulp bij het ruimen van een boedel of het afwerken van financiële verplichtingen kunt u gebruik maken van verschillende instellingen die u hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Naar diensten